Zapraszamy poniżej do rozważań. Będziemy codziennie rozważaj jeden rozdział nowej encykliki Papieża Franciszka.