1. „Fratelli tutti”, napisał św. Franciszek z Asyżu, zwracając się do wszystkich braci i sióstr
i proponując im formę życia, mającą posmak
Ewangelii. Wśród jego rad chcę podkreślić jedną,
w której zachęca do miłości, wykraczającej poza
granice geografii i przestrzeni. W niej nazywa
błogosławionym tego, który tak kocha „swego
brata będącego daleko od niego, jak gdyby był
z nim”2
. W tych kilku prostych słowach wyjaśnił
istotę otwartego braterstwa, które pozwala rozpoznać, docenić i miłować każdą osobę niezależnie od bliskości fizycznej, niezależnie od miejsca
na świecie, w którym się urodziła lub w którym
mieszka.