SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakrament Chrztu Świętego włącza we wspólnotę wierzących – jest ważnym wydarzeniem dla życia parafii – dlatego udzielany jest we własnej wspólnocie parafialnej.

Jeżeli dziecko nie jest z naszej parafii trzeba dostarczyć zgodę na udzielenie sakramentu poza własną parafią.

Zgłaszający chrzest powinien dostarczyć:

  • odpis aktu urodzenia dziecka (USC),
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
  • dane rodziców chrzestnych (wiek i adres) oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (bierzmowani, żyjący w związku sakramentalnym).

Uwaga! Jeśli po tym sakramencie nastąpiła zmiana danych osobowych, np. nazwiska, to należy do kancelarii dostarczyć do wglądu zupełny akt urodzenia z USC (nie wystarczy skrócony) lub też decyzję sądu o tym fakcie (w obu dokumentach jest podany numer decyzji, który musi zostać wpisany jako adnotacja do ksiąg parafialnych).