SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież ochrzczona, która przystąpiła do I Komunii Świętej, uczęszczająca na lekcje religii, wcześniej przygotowana poprzez pełne uczestnictwo w życiu Kościoła.

Przygotowania odbywają się w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum poprzez:

  • katechezę szkolną,
  • uczestnictwo w niedzielnych Mszach św.,
  • uczestnictwo w nabożeństwach okolicznościowych (Różaniec, Roraty, Droga krzyżowa, Gorzkie Żale, nabożeństwa majowe),
  • spotkania z kapłanem przygotowującym do sakramentu.

Dorośli, którym nie udało się przystąpić do sakramentu bierzmowania w trakcie nauki szkolnej, mogą to uczynić w dodatkowych terminach w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po odpowiednim przygotowaniu.