SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest osobom chorym, dlatego należy go przyjmować w wypadkach poważnej i ciężkiej choroby, czy też przed czekającą nas poważną operacją

Udzielany jest:

  • w czasie odwiedzin chorych (po wcześniejszym zgłoszeniu przy zapisywaniu),
  • z okazji Dnia Chorego,
  • a także w innych wypadkach, na prośbę osoby chorej lub rodziny, o każdej porze.

Przygotowanie do odwiedzin:

  • Stół przykryty białym obrusem, z ustawionymi świecznikami i krzyżem, woda święcona z kropidłem oraz talerzyk z watą, do wytarcia palców po namaszczeniu przez kapłana (zużyte waciki należy spalić).