Rozważania

Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie…


  Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał,…


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy,…


Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego,…


Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł:…


Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do…


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na…


Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść:…


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Skoro…


Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest…