Wejdę w klimat radości uczniów. Wyobrażę sobie uśmiech Jezusa, który cieszy się razem z nimi. Są szczęśliwi, ponieważ namacalnie doświadczyli, jaką moc ma ich posługa, gdy działają w imię Jezusa (w. 17).

Uświadomię sobie, że Jezus pragnie mi udzielać władzy przez Słowo, którego słucham. Jeśli żyję w mocy Jego Słowa, wszelkie złe duchy będą ustępować (ww. 18-19). Jezus jest większy od moich największych zmartwień i pokus.