Msza św. za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej o umocnienie wiary, siłę , pokorę w znoszeniu choroby dla Ani i wszystkich chorych przebywających w placówkach opolskiej Służby Zdrowia a także o zdrowie dla bpa Andrzeja o godz. 16.30 w klasztorze.
Po Mszy św. spotkanie z ks. Prof. Morcińcem poświęcone będzie min problematyce terapii daremnej.