Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
(adres tymczasowy)
ul. Mossora 12
45-403 Opole
tel.: 515 799 280
Przełożony domu (superior)
o. Franciszek Bok OMI

Tel: 515 799 280
Email: superior.opole@oblaci.net