„Wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie mają tyle wartości co jedna Msza Święta”
(św. Jan Maria Vianney)

Jak zamówić Mszę Świętą w klasztorze?

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej sprawują Msze Święte w powierzonych im intencjach. Istnieje możliwość zamawiania Mszy Świętej w konkretnym terminie za żyjących (w poszczególnych potrzebach, dziękczynne, jubileuszowe) oraz za zmarłych. Przyjęcie intencji zawsze zostaje potwierdzone przez klasztor. Intencje można przesyłać na adres klasztoru pocztą jak również drogą mailową (zakładka kontakt).
W naszym klasztorze mogą być również odprawione Msze Święte tzw. gregoriańskie (30 Mszy za zmarłą osobę przez 30 kolejnych dni).
Ofiary za zamówioną Mszę Świętą można przesyłać:

 • przekazem pocztowym na adres (prosimy podać intencję w tytule przekazu):
  Dom zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
  ul. Mossora 12
  45-403 Opole
 • na konto bankowe (w tytule przelewu prosimy o podanie intencji oraz dopisek: Intencja Opole):
  Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
  ul. Ostatnia 14; 60-102 Poznań
  67 1600 1462 1810 1048 3000 0023

Za każdą złożoną ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.