Aktualności parafialne

Czytamy dzieciom Biblię

Zapraszamy do wspólnego czytania Biblii dzieciom…


WIELKA SOBOTA

– Jutrznia i Godzina Czytań z Misjonarzami…


WIELKI PIĄTEK

- Jutrznia i Godzina Czytań z Misjonarzami…


WIELKI CZWARTEK

Msze Wieczerzy Pańskiej o godz. 15.30; 16.45;…


SŁOWO o. Proboszcza

https://www.facebook.com/oblaciOpole


ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE

Czwartek - adoracja NS z okazją do spowiedzi od…


Czytanie z Księgi proroka Daniela na DZIŚ

Król Nabuchodonozor powiedział: «Czy jest prawdą,…