Damian

Rozważanie z o. Kupczakiem OMI

#sharePost (3 lutego) - Wezwani do służby……


Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno…


Ewangelia na dziś

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno…


Rozważanie z o. Sebastianem Wiśniewskim OMI

#sharePost (2 marca) - Bóg daje ci siłę……


Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi…


Ewangelia na dzisiaj

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi…


ROZMYŚLANIE Z O. PAWŁEM GOMULAKIEM OMI

#sharePost (1 marca) - Czy miłosierdzie…


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie…


EWANGELIA NA DZIŚ

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie…


Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i…