2. Ten Święty, znany z miłości braterskiej, prostoty i radości, który zainspirował mnie do napisania encykliki Laudato si’, ponownie motywuje
mnie do poświęcenia tej nowej encykliki braterstwu i przyjaźni społecznej. Św. Franciszek,
który czuł się bratem słońca, morza i wiatru,
wiedział, że jest jeszcze bardziej zjednoczony
z tymi, którzy tak samo żyją w ciele jak on. Wszę1 Napomnienia, 6, 1: FF 155. 2 Tamże, 25: FF 175.
4
dzie rozsiewał pokój i podążał u boku ubogich,
opuszczonych, chorych, odrzuconych, ostatnich.