Rozważania

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony,…


Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał,…


Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych,…


Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę…


W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam…


Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat…


Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post.…


Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i…


Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud…


Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum,…