Rozważania

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych…


Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno…


Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi…


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie…


Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i…


Jezus powiedział do swoich uczniów:…


jesus-3135229_1920

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza…


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a…


Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To…


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się,…