Śniadanie wielkanocne dla dotkniętych kryzysem bezdomności i najuboższym w sam Poranek Zmartwychwstania u bpa Andrzeja Czai. To jest prawdziwa Wspólnota, w której chcemy uczestniczyć.

Dziękujemy za pomoc i dary!