W Wielki Piątek w Kościele Katolickim nie jest sprawowana Msza Święta. Zastępuje ją uroczysta liturgia męki i śmierci Jezusa Chrystusa. W naszej parafii liturgii przewodniczył oraz słowo boże wygłosił ks. prof Wojciech Grygiel. W czasie liturgii słowa mogliśmy wysłuchać opisu pasji wg św. Mateusza która została wyśpiewana przez ks. Wojciecha, o. Krzysztofa Tarwackiego oraz parafialny chór. Licznie zgromadzeni wierni mogli indywidualnie adorować krzyż w czasie liturgii. Na zakończenie Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Bożego Grobu.
Parafianie po wyjściu z kaplicy licznie udali się do klasztoru aby przygotować sałatkę jarzynową na śniadanie wielkanocne dla ubogich.