Katecheza dla dzieci 10.12.2023. Dziękujemy Rodzicom za ich troskę o chrześcijańskie wychowanie swoich dzieci.