Ojcowie głoszą dzisiaj Słowo Boże w następujących parafiach:
– o. Jerzy w Opolu w Krzanowicach ;
– o. Krzysztof Nering w Dąbrowie;

–   o. Proboszcz w Opolu u bł. Czesława.

Dziękujemy Wspólnotom na czele z Duszpasterzami za wszelkie dobro i dary serca.