Wykład dotyczyć będzie cudów. Ks. prof. jest z wykształcenia filozofem, chemikiem. Jest z nami co niedzielę, za co jesteśmy mu dziedziczni.  Oto niektóre z jego książek i publikacji:
Książki:

2011: Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera, red. Bartosz Brożek, Janusz Mączka, Wojciech Grygiel, Mateusz Hohol, Kraków.
2011: Philosophy In Science. Methods and Aplications, red. Bartosz Brożek, Janusz Mączka, Wojciech Grygiel, Kraków, ISBN 978-83-62259-25-0.
2014: Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość, Kraków: Copernicus Center Press, ISBN 978-83-7886-106-5.
2020: Jak scena stała się dramatem. Filozofia w kontekście teorii względności, Kraków: Copernicus Center Press, ISBN 978-83-7886-539-1.
2022: Teologia ewolucyjna. Założenia – problemy – hipotezy, Kraków: Copernicus Center Press, ISBN 978-83-7886695-4, wraz z Damianem Wąskiem.

Autor artykułów w monografiach:

Pro Musica Sacra, Kraków 2007
Teologia żyjąca w liturgii, Kraków 2010
Filozofia przyrody współcześnie, Kraków 2010
Logic in Theology, red. Bartosz Brożek, Adam Olszewski, Mateusz Hohol, Kraków 2013
Philosophy in Neuroscience, red. Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Kraków 2013

Ponadto publikował artykuły w:

czasopismach (Logos i Ethos, Postępy Fizyki, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, Filozofia Nauki, Analecta Cracoviensia, Urania – Postępy Astronomii),
serwisie popularnonaukowym Granice Nauki[8].
A zatem dzisiaj o godz. 18.45 w klasztorze.