Kochani! . Plan wykonany. Niemożliwe stało się możliwym. Dziękujemy Chłopakom z budowy, Firmie Urbackiej, Parafianom, Dobrodziejom.
Przed nami kolejne wyzwanie, więźba dachowa. Chłopaki już się szykują a więc idziemy dalej….