Jak możemy pomóc Ubogim? Dzieci odpowiadają rysując. Zapraszamy do Wolontariatu. Szczegóły u o. Proboszcza. Resztę zdjęć3 można podziwiać na naszym facebooku.