Urodził się 24 marca 1977 roku w Inowrocławiu. W 1992 roku ukończył Szkołę Podstawową w Inowrocławiu. W latach 1992 – 1996 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach. W 1996 roku zdał egzamin maturalny. We wrześniu 1996 roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Prowincji Polskiej na Świętym Krzyżu. W 1997 roku rozpoczął studia teologiczno – filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia zwieńczył obroną pracy magisterskiej w 2003 roku. Święcenia diakonatu przyjął w 2002 roku, a święcenia prezbiteratu 2003 roku z rąk księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego w kościele św. Jakuba w Obrze. W latach 2003 – 2005 pełnił posługę socjusza Mistrza Nowicjatu na Świętym Krzyżu. Posługę wikarego pełnił w latach 2003 – 2005 w parafii Chrystusa Króla w Poznaniu, w latach 2008 – 2011 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszutce. W latach 2011 – 2017 O. Piotr Bednarski OMI pełnił posługę proboszcza w parafii Chrystusa Króla w Poznaniu a od 1 lipca 2017 roku pełni posługę proboszcza w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej w Kokotku. Od teraz będzię pełnił funkcję Przełożonego ( superiora) klasztoru w Opolu. Życzymy tego, co dobre i Boże.