Niektóre zdjęcia są sprzed 2 lat ( łatwo je odróżnić) a te bliżej nieba są z dzisiaj. Bogu i Wam niech będą dzięki! Idźmy dalej 😘
A już jutro tj 20 czerwca, ekipa jedzie po organy.