Mury pną się do góry. I bardzo dobrze!. Nie zapominamy jednak o tym, co duchowe. Przed nami Pielgrzymka Służby Zdrowia, I Komunia Św., Święcenia Kapłańskie, Prymicja etc,etc. Chwała Panu za to, co materialne, ale nade wszystko za to, co duchowe

Zapraszamy na naszą stronę facebookową!

https://www.facebook.com/oblaciOpole/videos/1400922314040409/?locale=pl_PL