Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Pokonaliśmy 2023 m po to, żeby się przekonać, że grób jest pusty! A może bardziej – pełen nadziei! 🙏🚩🌅