CZĘŚĆ I: PO CO KOŚCIÓŁ?
ROZWAŻANIA NA 11 GRUDNIA 2022 R.
W Kościele lepiej poznaję siebie
Popatrz na siebie, na swoje życie, zdolności i talenty. Dostrzeż swoje sukcesy, chwile,
w których czułeś się spełniony, szczęśliwy. Wsłuchaj się w słowa Pana Boga:
Stworzyłem Cię na swój obraz i podobieństwo.
***
Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1, 27), a to oznacza,
że Bóg stworzył człowieka z miłości i do miłości. A zatem, aby zrozumieć sens
swojego życia, odkryć swoje najgłębsze pragnienia i potrzeby, aby coraz lepiej
poznawać siebie, warto coraz bardziej poznawać swojego Stwórcę. Odkrywać Jego
zamysł względem naszego życia.
Najdoskonalszym wzorem człowieczeństwa jest Jezus Chrystus: Bóg-człowiek,
który ukazuje nam zarówno prawdziwą istotę Boga, jak i prawdziwy ideał człowieka.
To w Jezusie Chrystusie poznajemy, jakiego człowieka Bóg chce, jaki jest nasz
pierwowzór.
We wspólnocie Kościoła Bóg objawia nam siebie. Najpełniej w Słowie Bożym
i w sakramentach, ale także w naszej modlitwie, w drugim człowieku,
w wydarzeniach dnia codziennego i w otaczającym nas świecie.
Zaproś swoją rodzinę do wspólnego czytania Pisma Świętego. Otwórz Biblię
w dowolnym miejscu (warto zacząć od Nowego Testamentu), przeczytaj głośno
fragment, a następnie spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na pytania:
czego dowiadujemy się z tego fragmentu o Panu Bogu?
jaką prawdę możemy odkryć o nas samych?
co Pan Bóg chce nam powiedzieć tu i teraz, w naszej konkretnej sytuacji
życiowej?