W kolejnym dniu naszych przygotowań do odpustu, JP II kieruje do nas słowa pokrzepienia