Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Opolskiej oraz Dekretem Ogólnym Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai w sprawie Wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich i Parafialnych Rad Ekonomicznych z dnia 1 października 2021 r. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w parafii pw. Św. Jana Pawła II w dekanacie opolskim jest następujący:

 

RADA DUSZPASTERSKA

 1. Woszek
 2. Gryc
 3. Łaba
 4. Pokorska
 5. Dragon
 6. Kolano
 7. Ogonowska
 8. Mazurkiewicz – Biczuk
 9. Natkaniec
 10. Sagańska
 11. Stawiarski

 

RADA EKONOMICZNA

 1. Żurakowski
 2. Sagański
 3. Skrzypulec
 4. Urbacka
 5. Natkaniec
 6. Rozmarynowski
 7. Ogonowski
 8. Pasoń
 9. Warzecha
 10. Grabisz
 11. Kolano
 12. Chorkowy
 13. Robert
 14. Malisz
 15. Pokorski