Opole, dnia 16 marca 2021 roku
Nr 4/2021/A/KNC-K


DEKRET
ustanowienia odpustowych kościołów pątniczych
w Roku Świętego Józefa w diecezji opolskiej

Aby oddać należną cześć Opiekunowi Pana naszego Jezusa Chrystusa i poszerzyć Jego kult wśród wiernych, w nawiązaniu do Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde”, a także Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 roku, na czas obchodów Roku Świętego Józefa, czyli od dnia 19 marca do 8 grudnia br., ustanawiam w diecezji opolskiej następujące odpustowe kościoły pątnicze:

  1. Kościół parafialny pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach.
  2. Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie.
  3. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jemielnicy z kaplicą św. Józefa.

Odpustowe kościoły pątnicze winny się stać miejscem, do którego przybywają pielgrzymi, aby pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty, dostąpić przywileju odpustów, przyznanych przez Penitencjarię Apostolską z racji Roku Świętego Józefa oraz aby przez wstawiennictwo tego wielkiego Patrona powierzać Opatrzności Bożej intencje własne i wspólnot, do których należą.

W związku z powyższym, rektorzy wskazanych w niniejszym Dekrecie świątyń są zobowiązani umożliwić pielgrzymom:

  1. uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu w dogodnych dla nich porach.
  2. skorzystanie z sakramentu pokuty w dniach i godzinach, w których przybywają.
  3. skorzystanie z kierownictwa duchowego, jeśli o to poproszą.
  4. uczestnictwo w wyznaczonych nabożeństwach ku czci św. Józefa, jak również w okolicznościowych konferencjach i katechezach przybliżających Jego postać.

Niech Święty Józef, Patron Kościoła Świętego, wyprasza nam wszystkim potrzebne łaski.

  Kanclerz Kurii           Biskup Opolski
ks. Wojciech Lippa         + Andrzej Czaja