Łk 5,27-32
Jezus przychodzi by leczyć pogubionych z ich zagmatwanego życia, a faryzeuszów z ich nienawiści i fałszywego obrazu Boga… i jedni i drudzy okazują się grzesznikami, którzy potrzebują by ich uzdrowił…?