Słowa dzisiejszego psalmu brzmią:
” On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.”
Dobrego dnia ?