Bóg szczególnie upodobał sobie ubogich. W ich twarzach odbija się Chrystus.
(1980)