Dziękujemy za miłe przyjęcie o. Proboszcza i o. Wikariusza oraz za ubogacające rozmowy.

 

 

 

 

 

 

Komunia ( maj 2023)