Cieszymy się, że wśród przeżywających rekolekcje w Grotnikach, w klasztorze Oblatów, jest kilku chłopaków zaangażowanych w życie naszej Wspólnoty. Dziękujemy wszystkim, którzy te rekolekcje prowadzą