Najmłodsi parafianie z okazji 198. rocznicy zatwierdzenia Konstytucji i Reguł, złożyli Ojcom Oblatom pracującym w naszej parafii oryginalne życzenia