Zapraszamy na piękny Koncert do Prudnika, do oo. Franciszkanów, do bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Będzie śpiewać nasz Scholka Dziecięca. Rewizyta 28 stycznia. Zapraszamy.