Jeszcze raz chcemy wyrazić naszą wdzięczność Wszystkim Wam za tyle dobra, które wnosicie w naszą Wspólnotę: – za pięknie przeżyty adwent; – za pochylanie się nieustanne nad potrzebującymi; – za przygotowanie duchowe; – za piękną dekorację i oprawę liturgiczną. Wszystkim Wam oraz Każdej i Każdemu z osobna, wielkie dzięki.

P.S. A