Mimo mrozu, więźba dachowa jest kładziona, dzięki pracy profesjonalistów z Firmy URBACKA. Dzisiaj dowiezione zostały deski. Dziękujemy!