ADWENT U OBLATÓW W OPOLU

Dni powszednie:

5.45 – Adoracja NS

6.00 – różaniec

6.25 – Msza św roratnia dla dorosłych

7.00 – Jutrznia z Misjonarzami Oblatami MN

16.00 – adoracja NS z okazją do spowiedzi

17.00 – Msza św roratnia dla Dzieci i Wszystkich ( oprócz soboty)

W sobotę Msza św. roratnia w języku łacińskim pod przewodnictwem ks. prof. Wojciecha Grygiela, po Mszy św. śniadanie.