Ojcowie głoszą dzisiaj Słowo Boże w następujących parafiach:
– O. Superior w Lublińcu w parafii pw. św. Stanisława Kostki
– o. Jerzy w Opolu – Metalchemie w parafii pw. Chrystusa Króla
– o. Krzysztof Nering w Borucinie w parafii pw. św. Augustyna
– o. Jędrzej w Biedrzychowicach w parafii pw. WNMP
Dziękujemy Wspólnotom na czele z Duszpasterzami za wszelkie dobro i dary serca.