Wszystkie łuki zostały wylane. Dziękujemy firmie Urbacka i wszystkim pracownikom za sprawną realizację tego trudnego zadania. Czekamy na następny etap tj. 13.11 kiedy przyjedzie więźba dachowa i będzie montowana