Dziękujemy Ojcom z naszego klasztoru, którzy głoszą Słowo Boże w następujących Parafiach:

O. Krzysztof Nering OMI – Parafia św. Jana Chrzciciela w Makowie

 

 

 

 

 

 

o. Przełożony – Piotr Bednarski OMI – Parafia św. Józefa w Opolu

 

 

 

 

o. Jerzy Kotowski OMI – w kościele u oo. Franciszkanów w Opolu.

Dziękujemy za posługę Im oraz Księżom Proboszczom, Wikariuszom i Parafianom tych Parafii.