Stało się! Dzięki łasce Bożej, darom Ducha świętego oraz orędownictwu bł. Hanny Chrzanowskiej powołaliśmy Opolski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie błogosławieństwo i wsparcie naszych działań, jakie otrzymaliśmy od księdza Andrzeja Czai – Biskupa Opolskiego.
Siedzibą stowarzyszenia jest Parafia pod wezwaniem św. Jana Pawła II, której Proboszcz – ojciec Damian Dybała przyjął nas z otwartym sercem. To właśnie w Parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II, niespełna rok temu „zagościła” bł. Hanna Chrzanowska; w dniu 12.05.2022 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionej do kościoła przy ul. Witosa. Opiekunem duchowym stowarzyszenia jest ksiądz Piotr Bałos – duszpasterz służby zdrowia.
Celem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich jest systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, a także troska o tradycję zawodu i jej kontynuację.
Jeżeli jesteś pielęgniarką/pielęgniarzem, położną/położnym, którym nie są obojętne sprawy pielęgniarstwa i położnictwa na ziemi opolskiej; chcesz stawić czoła doświadczeniu bezradności i beznadziejności w pracy, spojrzeć na zawód przez pryzmat sumienia, zasad moralnych, etyki i prawa dołącz do Opolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich

https://www.facebook.com//profile.php?id=100092193501863

info pod linkiem:

https://www.facebook.com/people/Katolickie-Stowarzyszenie-Piel%C4%99gniarek-i-Po%C5%82o%C5%BCnych-Oddzia%C5%82-Opole/100092193501863/