Dziękujemy Przedstawicielom naszej Wspólnoty, którzy dzisiaj w Łagiewnikach modlą się za całą naszą Wspólnotę, za Wszystkich tych, którzy nas wspierają. Dziękujemy!