BISKUP OPOLSKI Opole, dnia 13 kwietnia 2023 r.
Komunikat Biskupa Opolskiego
na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2023
Przeżywana dziś Niedziela Miłosierdzia pobudza nasze serca do uwielbienia niezgłębionej tajemnicy Bożego miłosierdzia, która jest dla nas źródłem nadziei. Potrzebujemy jej w doświadczeniu naszej ludzkiej słabości i grzechu. Potrzebuje jej współczesny świat, w którym człowiek gubi się w obliczu wielorakich przejawów zła. Nasza serdeczna myśl i wdzięczność biegną dziś również ku św. Janowi Pawłowi II, który – będąc wielkim orędownikiem kultu Bożego Miłosierdzia –
2. Niedzielę Wielkanocną ustanowił przed laty Świętem Miłosierdzia. Głosząc niestrudzenie słowem
i życiem łaskawą i współczującą miłość Boga do człowieka, zapraszał do dawania na nią odpowiedzi naszym ludzkim miłosierdziem: wrażliwością na potrzeby innych.
Drodzy Diecezjanie! W rozpoczynającym się Tygodniu Miłosierdzia z całego serca pragnę podziękować za wszelkie przejawy Waszej wielkoduszności i hojności, zwłaszcza kiedy wskutek wojen i innych tragicznych wydarzeń nasi bliźni znaleźli się w potrzebie. Kościół opolski już nieraz doświadczał Waszej solidarności i ze wzruszeniem przyjmował Waszą pomoc. Dlatego dziś ośmielam się ponownie o nią prosić. Materialnego wsparcia potrzebuje realizowane przez Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej dzieło budowy nowego kościoła pw. św. Jana Pawła II w Opolu, który stanowi nasze diecezjalne wotum wdzięczności za Jego pontyfikat, nauczanie i świadectwo pasterskiej posługi. Kontekst ostatniego nastawania na świętość Papieża Polaka nadaje temu dziełu wyjątkowy wymiar. Dziękuję przy okazji za wszelkie modlitewne i inne gesty solidarności z Ojcem Świętym oraz sprzeciwu wobec krzywdzących ocen Jego troski o wiarygodność Kościoła.
Jednocześnie gorąco proszę, aby jednym z nich było przekazanie na budujący się kościół, którego On będzie patronem, środków zebranych w najbliższą niedzielę 23 kwietnia we wszystkich parafiach naszej diecezji podczas zbiórki do puszek. Powstająca przy tym kościele wspólnota już dziś pięknie realizuje duchowy testament św. Jana Pawła II i staje się m.in. miejscem kultu Bożego Miłosierdzia oraz formacji ku praktykowaniu miłosiernej miłości wobec słabych, chorych
i potrzebujących, zwłaszcza przez pracowników służby zdrowia i wolontariuszy. Jestem przekonany, że nasze modlitewne i materialne wsparcie budowy tego kościoła pomoże te działania rozwijać na chwałę Bożą i ku pożytkowi wiernych naszej diecezji.
Na czas przeżywania Tygodnia Miłosierdzia i paschalnej radości Okresu Wielkanocnego
z serca Wam błogosławię.
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski