W naszej Parafii kolejne historyczne wydarzenie. Od 2 miesięcy Parafianie omadlają nas – Misjonarzy Oblatów MN-kapłanów, siostry i braci zakonnych. Modlą się o nowe powołania. Dzisiaj po wieczornej Eucharystii zawiązala się kolejna Wspólnota – Margaretka. 7. osób będzie się modlić za o. Proboszcza. Zachęcamy innych Parafian. Zachęcamy, aby zbierać się w 7 osób, aby omadlać konkretnego księdza. To 10 różańca raz na tydzień. Dziękujemy za inicjatywę !