CZĘŚĆ II: BUDOWANIE KOŚCIOŁA
ROZWAŻANIA NA 15 STYCZNIA 2023 R.
Duch Święty działa w Kościele
Po zesłaniu Ducha Świętego na apostołów, Kościół zaczął się szybko rozwijać
i ciągle jest „w budowie”. Zmieniają się pokolenia, ale budowanie Kościoła się
nie kończy. Nieustannie dochodzą nowe cegły, komórki, owce i młode kłosy –
o czym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 753–757).
Pan Bóg zaprasza każdego z nas do budowania Kościoła. Do życia
w społeczności ludzi, których głównym celem jest życie z Bogiem, wedle Jego
zamysłu, tj. w relacji miłości i wzajemnej pomocy.
Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny, wyposażony w inne dary
i charyzmaty. Droga życia każdego z nas jest inna, inne mamy zadanie do
spełnienia w historii świata. Pan Bóg przeznaczył dla nas konkretne zadanie,
które ma się urzeczywistniać tu i teraz, w tym momencie dziejów. Jest to
powołanie żony, męża, rodziców, a może osoby samotnej. Może mamy dar
cierpliwego wysłuchiwania innych, może mądrego udzielania rad i pomocy,
a może radość czerpiemy w publicznych wystąpień. Warto to wszystko
wykorzystywać dla większe chwały Bożej.
Duch Święty działa w Kościele, by nam udzielać potrzebnych darów, abyśmy
potrafili wzajemnie się uzupełniać, abyśmy potrafili obdarzać się miłością –
każdy według własnych zdolności i talentów. Duch Święty w końcu, kieruje
Kościołem, abyśmy bezpiecznie mogli dotrzeć do domu Ojca, pomagając sobie
wzajemnie w tej drodze.
Wypisz sobie na kartce wszystkie swoje zdolności, talenty, charyzmaty, które
otrzymałeś od Pana Boga.
Odpowiedź sobie na pytania:
 Jaka jest moja rola we wspólnocie Kościoła?
 Jak realizuję swoje powołanie?
„Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty »uposaża go w rozmaite
dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje…«”.
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 768