CZĘŚĆ I: PO CO KOŚCIÓŁ?

W Kościele uczę się kochać
Przypomnij sobie piękny widok przyrody, który kiedyś Cię zachwycił. Wsłuchaj się
w odgłosy tamtego czasu, poczuj zapachy, może muśnięcie delikatnego wiatru.
Wsłuchaj się w głos Pana Boga, który mówi: To wszystko stworzyłem z miłości, to
wszystko jest dla Ciebie.
***
Pan Bóg objawia nam swoją miłość przez dary naturalne, którymi są: nasze życie,
wolność, zdolność przyjmowania i dawania miłości, więzi międzyludzkie (w tym
relacje małżeńskie i rodzinne), talenty i zdolności, piękno przyrody i otaczający nas
świat.
Innym wymiarem darów Pana Boga są dary duchowe: odkupienie naszych win,
przebaczenie grzechów; słuchanie Słowa Bożego, dzięki któremu Bóg pozwala się
nam poznawać; sakramenty, przez które chce być realnie obecny wśród nas
i towarzyszyć nam we wszystkich momentach naszego życia.
Po co Pan Bóg nam to wszystko daje? Świadomość otrzymanych darów ma budzić
w nas poczucie, że jesteśmy kimś ważnym dla Pana Boga i drugiego człowieka, że
jesteśmy kochani w sposób bezinteresowny i pełny. To zaś motywuje nas do
odpowiadania miłością na miłość. Jesteśmy wezwani do miłości Boga i drugiego
człowieka, zaczynając od najbliższych, a kończąc na każdym spotkanym człowieku.
W rodzinnej modlitwie podziękujmy Panu Bogu za wszystkie dary, które od
Niego otrzymujemy każdego dnia od tych najdrobniejszych aż po te duże,
niespodziewane, które budzą w nas zachwyt.
Zastanówmy się wspólnie w jaki sposób mogę dzielić się darami
otrzymanymi od Pana Boga: w rodzinie, miejscu pracy i nauki,
w sąsiedztwie? Komu mogę poświęcić więcej czasu, uwagi?