ADWENT U OBLATÓW W OPOLU

Dni powszednie:

6.00 – różaniec

6.30 – Msza św roratnia dla dorosłych

7.00 – Jutrznia z Misjonarzami Oblatami MN

16.00 – adoracja NS z okazją do spowiedzi

17.00 – Msza św roratnia dla Dzieci i Wszystkich

W sobotę po Mszy kawa i lekkie śniadanie